Mühafizə siqnalizasıyası


   Fire Security MMC şirkəti obyektlərin kompleks mühafizəsi sisteminin yaradılmasınadək istənilən mürəkkəblik səviyyəsinə malik texniki təhlükəsizlik vasitələrinin layihələndirilməsini və quraşdırılmasını həyata keçirir.


   Obyektlərin effektiv mühafizəsi üçün Fire Security MMC müasir təhlükəsizlik sistemlərini layihələndirir və tətbiq edir:

  • videomüşahidə sistemləri
  • girişə nəzarət sistemləri
  • mühafizə siqnalizasiyası
  • perimetrin mühafizəsi sistemləri
  • məlumatlandırma sistemləri
  • avtomatik yanğın siqnalizasiyası


   Tam surətdə inteqrasiya olunmuş proqram-aparat kompleksləri istehsalat binalarının, bankların, ofis sahələrinin, məhsul andbarlarının və s. etibarlı mühafizəsini təmin edir. Fire Security MMC təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılmasının bütün mərhələlərini təmin edir:

  • təhlükəsizliyin planlaşdırılması, ehtimal olunan təhlükələrin və onların qarşısının alınması üzrə müvafiq üsulların təhlili
  • sistemlərin layihələndirilməsi
  • avadanlıqların quraşdırılması
  • quraşdırılmış avadanlıqlarına zəmanətli və zəmanətdən sonra xidmət göstərilməsi