Kamera nəzarət sistemləri


   Video müşahidə kameraları rəqəmsal və analoq kameralarına bölünürlər. Onların əsas fərqi: rəqəmsal kameralar bütövlüklə avtonom video müşahidə sistemləridir – kameralar kronadan, qəbuledici 5 voltlu noutbuk və ya kompyuterdən qidalanır.


    Rəqəmsal kameraların üstünlükləri:

 • sürəti ( kamera kronadan, qəbuledici USB portdan)
 • yüksək keyfiyyətli çəkiliş imkanları
 • 4 ədədə qədər kameraların quraşdırıması
 • hərəkət dedektorlarının olması (lyuks komplekt)

   Analoq kameralarının üstünlükləri:

 • qiymətinin münasib olması
 • sistemin asan və qısa vaxt ərzində qoşulması


   Rəqəmsal kameraların mənfi cəhətləri:

 • yüksək qiymət
 • qoşulması daha çox vaxt aparır

   Analoq kameralarının mənfi cəhətləri:

 • qəbuledici blok 220 voltdan qidalanır
 • bir otaqda ikidən çox kameranın quraşdırılması kanalların yüklənməsi ehtimalını artırır
 • məlumatları videomaqnitofona və ya kompyuterə yalnız əlavə cihazların köməkliyi ilə yazır

   Naqilli kameraların hər biri gücləndiriciyə qoşulduqda naqilsiz ola bilər. Düz istiqamətdə videosiqnalın radiokanalla ötürülmə məsafəsi maksimum 3 km ola bilər. Lakin video təsvirin naqillər vasitəsilə ötürülmə məsafəsini transmiter video siqnal gücləndiricisi vasitəsilə artırmaq da olar (600 m qədər). Bu zaman video təsvir və kameranın qidalanması naqillər vasitəsilə “vitay cütlük”lə ötürüləcək.